Misija

Poboljšanje socio-ekonomske pozicije populacije uključene u lanac vrijednosti hrane, kroz   aplikaciju modernih i inovativnih kvantitativnih i kvalitativnih metoda, sa specijalnim naglaskom na okoliš i održivi razvoj.

hue