Tim

   Mirza Uzunović

Trenutno je zaposlen kao asistent na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu Univerziteta u Sarajevu na predmetima koji uključuju menadžment kontrole hrane i povezanim modulima. Do sada je učestvovao u izradi 5 projekata iz područja agronomije. Autor i koautor je preko 15 publikacija.

Magstrirao je na odsjeku: Ekonomika poljoprivrede i prehrambene industrije na Poljoprivredno prehrambenom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Trenutno je na doktorskom studiju iz područja prehrambenih tehnologija na pomenutom fakultetu.

 

   Alen Mujčinović

 thumbnail_slika-alenTrenutno pohađa doktorski studij iz prehambenih tehnologija na Poljoprivredno-prehrabmenom fakultetu u Sarajevu. Autor i koautor je ukupno 6 publikacija i učestvovao je u izradi 4 projekta.

Magistrirao na odsjeku: Ekonomika poljoprivrede i prehrambene industrije na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Trenutno je na ERASMUS razmjeni na Univerzitetu u Hohenheim-u, odsjek za poljoprivredne nauke, Hohenheim, Njemačka.

 

   Sidik Lepić

Uposlen u proMENTE- socijalna istraživanja kao istraživač, procjenitelj i koordinator i trener projekata.

Magistrirao pedagogiju na Filozofskom fakultetu, Univerziteta u Sarajevu, odsjek za psihologiju. Učestvovao u preko 20 neformalnih edukacija iz različitih područja kao što su seminari usmjereni ka edukaciji razvoju mladih, kvalitetu obrazovanja te klimatskim promjenama.

Učestvovao u ukupno 24 projekta iz oblasti edukacija, razvoja mladih, društvenih pitanja, ljudskog nasilja…

   Arnela Okić

arnela

Trenutno radi kao asistentica na Poljoprivredno- prehrambenom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, na predmetima iz oblasti Fitomedicine. Trenutni interesi su istraživanje u polju biljne virologije i monitoring biljnih bolesti i štetnika. Učestvovala je na treninzima iz područja genetičkih resursa i intelektualnih imovinskih prava u Švedskoj, Zaštita bilja- Karantin i fitosanitarne laboratorijske prakse u SAD kao i „ Molekularne metode za detekciju biljnih virusa“ u hrvatskoj. Koautorica je 5 radova, kao i učesnik brojnih projekata fakulteta.

Magistrirala je Fitomedicinu na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu u Sarajevu 2012 godine. Trenutno pohađa doktorski studij na pomenutnom fakultetu iz oblasti biljne virologije.

 

   Sabrija Čadro

sabrijaZaposlen kao viši asistent na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu Univerziteta u Sarajevu gdje u okviru predmeta “Melioracije i Uređenje zemljišta“ pokriva slijedeće nastavne oblasti: Geodezija, Hidrologija, Erozija, Konzervacija tla, Odvodnjavanje i Navodnjavanje. Pored nastavnih oblasti pokazuje istraživački interes u oblastima klimatskih promjena, klimatski pametne poljoprivrede, agro-klimatologije i agro- hidrologije.

Trenutno pohađa doktorski studij na Poljoprivredno prehrambenom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Kao autor i koautor do sad je objavio 20 naučnih radova, te je trenutno uključen u TEMPUS projekat „Cjeloživotno učenje u održivoj poljoprivredi“.

Magistrirao na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu u Sarajevu 2014 g iz oblasti „Održivo Upravljanje Zemljištem i Vodom“.

   Almira Konjić

Student master studija na odsjeku biljna proizvodnja, smjer Fitomedicina na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Do sada je učestvovala u 2 projekta iz oblasti uvođenja ICT u poljoprivredni sektor BiH i cjeloživotnog učenja. Koautor 2 publikacije.

Prethodno obrazovanje bachelor poljoprivrede, voćarstvo – vinogradarstvo na Poljoprivredno prehrambenom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

   Samir Husić 

aa

Student master studija na odsjeku biljna proizvodnja, smjer Održivo upravljanje zemljištem i ruralnim prostorom na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Do sada je učestvovao u realizaciji 3 projekta iz oblasti proizvodnje jagodastog voća i cjeloživotnog učenja.

Prethodno obrazovanje bachelor poljoprivrede, voćarstvo – vinogradarstvo na Poljoprivredno prehrambenom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

 

 

   Anela Memić

Magistar prehrambene tehnologije. Do sada je učestvovala u ukupno 3 projekta iz oblasti prehrambenih tehnologija i biznis simulacija. Koautor 2 publikacije.

Prethodno obrazovanje: bachelor prehrambene tehnologije na Poljoprivredno prehrambenom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.